Algemene voorwaarden

1. Abonnement

Alle abonnementen worden maandelijks automatisch verlengd en zijn maandelijks opzegbaar, tenzij anders overeengekomen. Met uitzondering van het  jaarabonnement, deze is na 12 maanden maandelijks opzegbaar. Opschorten tijdens langdurige vakantie (2+ weken) en langdurige ziekte is mogelijk in overleg. 

2. Jaar abonnement

Duur abonnement: Het abonnement duurt 12 maanden en is tussentijds niet opzegbaar m.u.v. een doktersverklaring. Na 12 maanden wordt het abonnement automatisch maandelijks verlengd en is hij maandelijks opzegbaar. 

3. Betalingen en prijzen

Betaling van Becky’s Bootcamp abonnementen kan uitsluitend via een machtiging tot automatische incasso (de incasso vindt plaats op de eerste van de maand.) Personal training facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen. Er vindt geen restitutie van contributie plaats. Lessen kunnen, in overleg, worden ingehaald op een ander tijdstip. 

4. Beëindigen of opschorten abonnement

Uitschrijven of opschorten (pauzeren) kan uitsluitend schriftelijk of via de mail.  *Tot 5 dagen voor de start van een nieuwe maand, anders wordt deze maand wel in rekening gebracht. 

5. Wijzigingen les

De bootcamp lessen vervallen met minder dan 3 deelnemers, hiervan stellen we de deelnemers dan op de hoogte.

6. Afmelden lessen

Voor Bootcamp lessen dient u zich twee uur van tevoren af te melden en in het weekend 12 uur van tevoren.  Mocht dit niet het geval zijn, ontvang u de eerste keer een waarschuwing en de tweede keer een boete van 9,50 euro. De boete komt bovenop het abonnement.

Voor Personal Training hanteren wij een minimum van 24 uur voor aanvang van de training, anders wordt de training wel in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid

Becky’s Bootcamp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cursist(e). 
Deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist(e). Becky’s Bootcamp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, blessures of andere fysieke/mentale klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan.

8. Feestdagen en vakantie

Tijdens de zomer, kerst, herfst, en voorjaarsvakantie is er een aangepast rooster. Tijdens andere nationale feestdagen gaan de lessen wel door tenzij anders is overeengekomen of er minder dan 5 aanmeldingen zijn.

9. Publicaties internet

Wij behouden ons de rechten voor om te allen tijde, beeld en/of geluid opnames te maken van bezigheden van Becky’s Bootcamp. Wij zijn vrij om deze te gebruiken voor marketingdoeleinden.

Dit waren de algemene voorwaarden van Becky’s Bootcamp. Wij wensen je heel veel sportieve trainingsmomenten toe!