Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij inschrijving en deelname aan Becky’s Bootcamp gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

1. Abonnement

Alle maandelijkse abonnementen worden maandelijks automatisch verlengd en zijn maandelijks opzegbaar, tenzij anders overeengekomen. Opschorten tijdens langdurige vakantie (6+ weken) en langdurige ziekte is mogelijk in overleg. 

* Maandelijkse abonnementen gaan via SEPA (Automatische incasso)

2. Jaar abonnement

Duur abonnement: Het abonnement duurt 12 maanden en is tussentijds niet opzegbaar m.u.v. een doktersverklaring. Na 12 maanden wordt het abonnement automatisch maandelijks verlengd en is hij maandelijks opzegbaar. Opschorten tijdens langdurige vakantie (6+ weken) en langdurige ziekte is mogelijk in overleg. 

* Jaar abonnementen gaan via SEPA (Automatische incasso)

2a. Partner abonnement

Partner abonnement Jaar:
Duur is 12 maanden, niet tussentijds opzegbaar. Na 12 maanden wordt het abonnement automatisch maandelijks verlengd en is hij maandelijks opzegbaar.

Partner abonnement Maand:
Duur is maandelijks opzegbaar 

* Opschorten tijdens langdurige vakantie en langdurige ziekte is mogelijk in overleg. 

Voorwaarden partner abonnement:
Er mogen twee mensen sporten met dit abonnement. Alleen mensen die partners zijn van elkaar en op hetzelfde adres wonen. Je kan tussentijds niet van partner wisselen. Je kan los van elkaar sporten, ieder krijgt apart een account in ons systeem.

* Partner abonnementen gaan via SEPA (Automatische incasso)

3. Betalingen en prijzen

Betaling van Becky’s Bootcamp abonnementen kan uitsluitend via een machtiging tot automatische incasso (de incasso vindt plaats op de eerste dag van de maand.) (Personal training facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.) Er vindt in beide abonnementsvormen (personal training of bootcamp e.a.) geen restitutie van contributie plaats. Lessen kunnen, in overleg, worden ingehaald op een ander tijdstip.

* Is de automatische incasso terug gevorderd of niet gelukt, dan ontvang je maximaal 4 x in dezelfde maand een betalingsherinnering. Is het bedrag binnen deze periode niet voldaan dan worden er helaas administratieve kosten gerekend van 9,50 euro bovenop het abonnementsbedrag. Mocht de betaling dan nog steeds niet gelukt zijn binnen het betalingstermijn kan er een incasso bureau ingeschakeld worden.

4. Beëindigen of opschorten abonnement

Uitschrijven of opschorten (pauzeren) kan uitsluitend via de mail. (Info@beckysbootcamp.nl)

*Pauzeren: Tot 14 dagen voor de start van een nieuwe maand, anders wordt deze maand wel in rekening gebracht. 
Tijdens een pauzering is het niet mogelijk het abonnement te beëindigen. Dit kan alleen wanneer het abonnement loopt.

5. Wijzigingen les

De bootcamp lessen vervallen met minder dan 5 deelnemers, hiervan stellen we de deelnemers dan op de hoogte via de mail, Becky’s Bootcamp APP en/of whatsapp.

6. Afmelden lessen

Voor de sportlessen geldt een afmeldingslimiet van maximaal twee uur van tevoren op werkdagen.  In het weekend en ochtend lessen is dit maximaal 12 uur van tevoren. Mocht dit niet het geval zijn, dan vervalt de sportcredit. De tweede keer ontvangt u een boete van 9,50 euro. De boete komt bovenop de abonnementskosten.

Voor Personal Training hanteren wij een minimum van 24 uur voor aanvang van de training, anders wordt de training wel in rekening gebracht.

7. Aansprakelijkheid

Becky’s Bootcamp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cursist(e). 
Deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico van de cursist(e). Becky’s Bootcamp kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, blessures of andere fysieke/mentale klachten die voor, tijdens of na de training zijn ontstaan.

8. Feestdagen en vakantie

Tijdens de zomer, kerst, herfst, en voorjaarsvakantie is er een aangepast rooster. Tijdens andere nationale feestdagen gaan de lessen wel door tenzij anders is overeengekomen of er minder dan 5 aanmeldingen zijn. Hiervoor kun je het rooster in de gaten houden.

9. Publicaties internet

Wij behouden ons de rechten voor om te allen tijde, beeld en/of geluid opnames te maken van bezigheden van Becky’s Bootcamp. Wij zijn vrij om deze te gebruiken voor marketingdoeleinden. Kinderen worden nooit herkenbaar in beeld gebracht.

Dit waren de algemene voorwaarden van Becky’s Bootcamp. Wij wensen je heel veel sportieve trainingsmomenten toe!